Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství > Průběžná zpráva za 1. pololetí roku 2018

Průběžná zpráva za 1. pololetí roku 2018

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2018, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Průběžná zpráva o činnosti k 30.6.2018

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz