Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Do projektu bylo v roce 2017 zapojeno celkem 23 poraden z celé České republiky a  tento rok 22 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit jakékoliv problémy spojené se spotřebitelstvím.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Problematika spotřebitelství je stále aktuální  a v době před vánočními svátky se zvyšuje počet klientů, kteří se s nekalými prodejci setkávají. V předvánočním čase jsou lidé pod silným vlivem emocí, chtějí si připravit hezké Vánoce a nakoupit dárky pro své příbuzné. Na vyjmenované věci jsou ochotni se zadlužit a to více než v jiném období v průběhu roku. Toho využívají také bankovní i nebankovní společnosti, které pak spotřebitele lákají na lepší podmínky k získání finančních prostředků prostřednictvím úvěru.

V roce 2016, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovala každá zapojená poradna tři  kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2016, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2016. Do projektu je zapojeno celkem 21 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit problémy spojené se spotřebitelstvím.

Zde je ke stažení leták k projektu Spotřebitelské poradenství pro rok 2016 se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2015, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2015, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Kazuistiky jsou ke stažení zde:

Po mediální pozornosti upřené na nekalé a agresivní praktiky  předváděcích akcí lze v občanských poradnách pozorovat, že v praxi ubylo dotazů dotýkajících se této problematiky. Mgr. Tereza Wiltschová,  sociální pracovník Občanské poradny  Nový   Jičín zmiňuje, že velkým nešvarem  však zůstává, i přes zákazy většiny obcí, podomní prodej, a to zejména  sdružených dodávek energií. Stále je běžnou praxí, že se příchozí  obchodní zástupci představují pod různými záminkami, aby pak mohli  nabídnout zcela výhodné dodávky elektřiny a plynu.

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2015, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2015 probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V tomto roce se do projektu zapojilo 21 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz