Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Do projektu bylo v roce 2016 zapojeno celkem 21 poraden z celé České republiky a  tento rok 23 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit jakékoliv problémy spojené se spotřebitelstvím.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

Zde si můžete stáhnout leták k projektu Spotřebitelské poradenství se seznamem poraden, které jsou v tomto projektu zapojené.

leták spotřebitel

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Jako v předchozích letech, tak i v tomto roce probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V letošním roce se do projektu zapojilo 23 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky. Občanské poradny zodpověděly za první pololetí roku 2014 celkem 1081 dotazů.

Závěrečná zpráva za rok 2013

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu za rok 2013 o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2013 v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 66 případových studií.

Asociace občanských poraden již pátým  rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Průběžná zpráva o plnění cílů projektu v roce 2013

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Asociace občanských poraden již pátým rokem poskytuje prostřednictvím svých členských občanských poraden spotřebitelské poradenství. To je poskytováno v rámci stejnojmenného projektu financovaného ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Závěrečná zpráva k projektu

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu, na který byla v roce 2012 poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Spotřebiteslké poradenství v roce 2013 pokračuje

Asociace občanských poraden s radostí oznamuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo projekt Spotřebitelské poradenství i v roce 2013. Do projektu bude zapojeno celkem 22 občanských poraden, které budou poskytovat spotřebiteslké poradenské a informační služby, včetně pomoci s vypořádáním sporů. Poradenství je i nadále poskytováno zdarma.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz