Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Do projektu bylo v roce 2016 zapojeno celkem 21 poraden z celé České republiky a  tento rok 23 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit jakékoliv problémy spojené se spotřebitelstvím.

V tomto projektu jsou zapojeny poradny

 

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného i v roce 2012 Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 45 případových studií.

Praha 10.12.2012

Asociace občanských poraden již čtvrtým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. V tomto období se projekt blíží ke konci, a proto již můžeme zhodnotit jeho průběh a realizaci v roce 2012.

Praha 25.9.2012

17.9.2012 proběhla v Klubu aktivního stáří při Centru sociálních služeb Praha 2 přednáška na téma rizika podomního prodeje a předváděcích akcí. Přednášejícím byl JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské poradny o.s. Společnou cestou, který se snažil upozornit seniory na nebezpečí, která pro ně mohou plynout z vpuštění neznámého člověka do bytu, účasti na předváděcích akcích či neuváženého podepisování listin.

Průběžná zpráva o plnění cílů projektu v roce 2012

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Praha 10.8.2012

Asociace občanských poraden poskytuje prostřednictvím svých členských poraden odborné sociální poradenství mimo jiné i v oblasti spotřebitelství. Poradenství v této oblasti je realizováno v rámci projektu Spotřebitelské poradenství, který je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Monitoring k projektu Spotřebitelské poradentví za rok 2011

Zde si můžete stáhnout Monitoring spotřebitelské problematiky za rok 2011 s doplněnými statistickými údaji za 4. čtvrtletí roku 2011.

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného i v roce 2011 Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovali poradci ze všech 29 zapojených poraden kazuistiky dokreslující současnou situaci v oblasti spotřebitelství. Kazuistiky popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 115 případových studií.

Monitoring problematiky spotřebitelství

V rámci projektu Spotřebitelské poradenství byl zpracován Monitoring ochrany spotřebitelů ve formátu PDF. V sočasné době monitoring obsahuje data pouze za tři čtvrtletí roku 2011, poněvadž statistická data za poslední čtvrtletí roku 2011 bude mít AOP k dispozici teprve v průběhu ledna 2012.

Praha 30.12.2011

Po Vánočních svátcích se většinou roztrhne pytel s různými nabídkami slev u všech druhů zboží a služeb. Z praxe občanských poraden lze tvrdit, alespoň podle zkušeností občanů, kteří se obracejí na občanské poradny, že ne každá sleva je výhodná. Nabídky různých prodejců a slevových portálů často deklarují kolik ušetří peněz běžnému spotřebiteli. Skutečnost je však mnohdy těmto tvrzením velmi vzdálená.

Asociace občanských poraden Vás zve na seminář týkající se problematiky spotřebitelství dne 19.9.2011 od 14 hodin v prostorách Občanské poradny Praha 1, Jakubská 3.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz