Skip to main content

Jak nám můžete pomoci

Způsobů jak pomoci je mnoho. Dá se říci, že tolik, kolik je lidí, kteří pomáhají. Zde uvádíme tři nejčastější. Pokud máte nějaký jiný nápad, jak chcete pomoci občanským poradnám v rozvoji, kontaktujte prosím servisní centrum nebo přímo Vámi vybranou občanskou poradnu.

Staňte se:

Dobrovolníkem - Občanské poradny rády uvítají lidi s různými zkušenostmi, dovednostmi a znalostmi, kteří jsou ochotni část svého času věnovat práci v poradně. Není potřeba žádných zvláštních zkušeností či dovedností. Pokud jste tolerantní k druhým lidem, máte chuť se něco nového naučit a ještě k tomu dělat velice prospěšnou práci - kontaktujte některou z občanských poraden.

Příznivcem - Pokud se nechcete zapojit do práce v poradně, ale myšlenka občanského poradenství Vám je blízká, můžete se stát naším Příznivcem. Stačí, abyste Asociaci občanských poraden podpořili pravidelným měsíčním příspěvkem 50,- Kč (popř. jeho ročním ekvivalentem 600,- Kč) nebo více. Budeme Vás pravidelně informovat o dění v Asociace (budete dostávat Zpravodaj AOP a další materiály) a budete zváni na naše akce.

Dárcem - Každá (!) peněžitá částka, ať velká či malá, bude přijata s vděčností a použita na prospěšnou věc, o která Vás budeme informovat. Váš dar ovšem nemusí být peněžité povahy. Můžete Asociaci nebo některé z poraden darovat např. kancelářskou techniku či potřeby, různé služby (kopírování...) nebo na ně poskytnout slevy. Záleží na Vás, jakou formu daru zvolíte.

Hodnota daru či příspěvku je samozřejmě odčitatelná od základu daně (na požádání Vám vystavíme a zašleme potvrzení).

Číslo účtu Asociace občanských poraden, na který můžete posílat své dary, za které Vám tímto velmi děkujeme, je:

173 242 526 / 0300, var.s. 333

Pokud chcete poslat příspěvek konkrétní občanské poradně, kontaktujte poradnu přímo.

Rádi Vám poskytneme bližší informace a zodpovíme Vaše dotazy.

Eliška Humplíková
finanční manažerka

tel.: 222 780 599 mob.: 774 529 966

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klub příznivců

Klub byl založen v létě 2004 a sdružuje lidi, kterým je myšlenka občanského poradenství blízká a kteří se chtějí podílet na jejím šíření a přispívat k činnosti Asociace občanských poraden. Podpora jednotlivců je pro každé občanské sdružení důležitější, než podpora institucí, či státu. Zejména pravidelná podpora zvyšuje nezávislost na institucích a pomáhá lépe uskutečňovat naše cíle i plánované aktivity.

Svým členstvím v Klubu příznivců AOP napomůžete větší dostupnosti občanského poradenství pro každého!

Jak se stát členem Klubu příznivců AOP?

Je to jednoduché, stačí když zřídíte trvalý příkaz k úhradě pro příspěvek minimálně 50,- Kč měsíčně a informujete nás na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro Vaši informaci:

Finanční dar, který v souhrnu dosáhne nebo převýší 1000,- Kč, je odečitatelný od daňového základu. Rádi Vám toto potvrzení vystavíme.

Co získáte?

Vědomí, že velmi konkrétně podporujete rozvoj občanské společnosti. Budeme Vás také informovat o tom, jak získané finanční prostředky používáme. Samozřejmostí je, že každý člen Klubu příznivců dostává zdarma Výroční zprávu AOP. Budete-li mít zájem, zašleme Vám i další tiskoviny vydávané naší organizací. Uvítáme každé Vaše vyjadření k aktuálním společenským tématům, která mají vztah k občanskému poradenství i k činnosti AOP. Pokud mezi příznivci a přáteli AOP bude dostatečný počet zájemců, rádi jako poděkování na konci roku uspořádáme setkání, kde budeme mít možnost se osobně potkat a poznat a diskutovat o tom, jak konkrétně můžeme dále rozvíjet občanskou společnost.

Jaké jsou povinnosti člena Klubu příznivců AOP?

Je třeba, aby každý člen souhlasil s principy a cíli občanského poradenství a posláním AOP a aby svým chováním a vystupováním nepoškozoval občanského poradenství obecně, ani dobré jméno Asociace občanských poraden, či členských OP.

Rádi Vám poskytneme bližší informace, zodpovíme Vaše dotazy a v případě zájmu zašleme přihlášku.

Tel.: 222 780 599, Mobil: 773 509 568
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.