Skip to main content
Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997. Nyní AOP sdružuje 33 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 86 místech ČR, které ročně zodpoví přes 71,5 tisíc dotazů v 18 oblastech.

 

Občanské poradny nenahrazují služby advokátní kanceláře. Poradci jsou sociální pracovníci, nikoliv právníci. Informují o právní úpravě, ale nepodávají právní výklady. OP jsou poskytovatelem odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Cílem OP je informovat občany o jejich právech a povinnostech, pomáhat jim zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení.

Aktuality

Projekt "Spotřebitelské poradenství" pokračuje i v roce 2024

Projekt bude realizován i v roce 2024 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd.

Číst dál

Tisková zpráva AOP: Exekuce a trvalý pobyt v nájmu a podnájmu, mýty a fakta

Nájem bytu či domu patří v oblasti bydlení dlouhodobě k nejčastěji dotazovaným tématům. Zatímco v ostatních tématech spojených s bydlením občanské poradny čtvrtletně vyřizují vyšší desítky dotazů, v nájmech jsou to vyšší stovky. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku to bylo 789 dotazů a v předchozích ještě více. Nad sto dotazů za kvartál se dostávají už pouze sousedské vztahy. Různé problémy s nimi spojené mělo ve třetím čtvrtletí 163 klientů občanských poraden.

Číst dál

Tisková zpráva AOP: Končí projekt „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení,“ podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj

Díky školením a supervizi v rámci projektu byla zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům při řešení problémů v oblasti bydlení. Projekt, který podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, měl velmi kladné ohlasy a poradci by uvítali jeho další pokračování.

Číst dál

Odborné poradenství zdarma

Za poskytnuté poradenství v občanských poradnách nikdy neplatíte. Poradenství je ve všech 18 oblastech poskytováno zcela zdarma.

Pravidelně školení poradci

Pro naše poradce pravidelně pořádáme školení v aktuálních právních tématech. Poradci dále dostávají metodickou podporu v jednotlivých oblastech poradenství a informační materiály.

Anonymita a diskrétnost

Klienti mohou své problémové situace konzultovat s poradci anonymně a nemusí udávat jakékoliv osobní údaje. Pracovníci poradny jsou vždy vázáni mlčenlivostí.

Mapa poraden

Podporují nás