Skip to main content
Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997. Nyní AOP sdružuje 33 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 89 místech ČR, které ročně zodpoví přes 71 tisíc dotazů v 18 oblastech.

 

Občanské poradny nenahrazují služby advokátní kanceláře. Poradci jsou sociální pracovníci, nikoliv právníci. Informují o právní úpravě, ale nepodávají právní výklady. OP jsou poskytovatelem odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Cílem OP je informovat občany o jejich právech a povinnostech, pomáhat jim zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení.

Aktuality

Výběrové řízení na pozici poradce - sociální pracovník/pracovnice do střediska Občanská poradna Polička

Oblastní Charita Polička vypisuje výběrové řízení na pozici poradce - sociální pracovník/pracovnice do střediska Občanská poradna Polička.

Číst dál

TZ AOP „Způsobů, jak s lidé dostanou do existenčních problémů, je nespočet. Občanské poradny jich za rok poznají tisíce.“

Tisková zpráva AOP k analýze Opakované a systémové problémy řešené členskými občanskými poradnami Asociace občanských poraden ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023

Jen v oblasti dluhové problematiky řešily občanské poradny v minulém roce přes 71 tisíc dotazů. Dluhová problematika tak zaujímá první místo s největším objemem vyřešených dotazů, což je trend, který přetrvává z předešlého roku.  Více než polovina z těchto dotazů přitom spadala do podkategorie insolvenčního řízení. Navyšující se počet klientů, kteří chtějí řešit svou zadluženost oddlužením, je podle Hynka Kalvody, předsedy Výboru AOP, pozitivním trendem. „Pokud chce dlužník své dluhy řešit, je to rozhodně lepší než nečinnost, která situaci jenom zhoršuje. Růst dluhu se zastaví a řada dlužníků je pak schopna svou situaci definitivně vyřešit,“ říká Kalvoda.

Číst dál

Projekt "Spotřebitelské poradenství" pokračuje i v roce 2024

Projekt bude realizován i v roce 2024 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd.

Číst dál

Odborné poradenství zdarma

Za poskytnuté poradenství v občanských poradnách nikdy neplatíte. Poradenství je ve všech 18 oblastech poskytováno zcela zdarma.

Pravidelně školení poradci

Pro naše poradce pravidelně pořádáme školení v aktuálních právních tématech. Poradci dále dostávají metodickou podporu v jednotlivých oblastech poradenství a informační materiály.

Anonymita a diskrétnost

Klienti mohou své problémové situace konzultovat s poradci anonymně a nemusí udávat jakékoliv osobní údaje. Pracovníci poradny jsou vždy vázáni mlčenlivostí.

Mapa poraden

Podporují nás