Skip to main content

Vzdělávání

Asociace občanských poraden realizuje pravidelně pro své členy vzdělávací kurzy, které jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Tyto kurzy jsou přístupné i nečlenským organizacím

Školení Práce s klientem I.

Kurz „Práce s klientem v občanské poradně I.“ nabízí další profesní rozvoj pracovníků poskytujících služby odborného sociálního poradenství a osob, které si pro výkon poradenství rozšiřují stávající odbornost.

Školení Práce s klientem II.

Kurz „Práce s klientem v občanské poradně II.“ nabízí prohloubení profesních dovedností pracovníků poskytujících služby odborného sociálního poradenství a osob, které si rozšiřují stávající odbornost.

Další vzdělávací programy

Asociace občanských poraden má akreditovaných i mnoho dalších vzdělávacích programů v různých tématech. Jejich názvy si můžete přečíst zde.