Skip to main content

Školení Práce s klientem II.

Pro absolventy kurzu PSK I. jsme otevřeli navazující akreditovaný kurz PSK II.

Kurz „Práce s klientem v občanské poradně II.“ nabízí prohloubení profesních dovedností pracovníků poskytujících služby odborného sociálního poradenství a osob, které si pro výkon poradenství rozšiřují stávající odbornost. Kurz je koncipován jako kurz navazující na Kurz „Práce s klientem v občanské poradně I“. Obsah kurzu rozvíjí již získané znalosti a dovednosti především v oblasti faktického porozumění fungování zastřešující Asociace občanských poraden i Asociace sociálního poradenství, nabízí hlubší vhled do jednotlivých stupňů vedení rozhovoru dle Eganova modelu a do dalších činností, které poradny mohou klientovi nabízet. V oblasti osobnostního rozvoje pracovníka kurz nabízí prostor pro téma role osobnosti poradce v poradenském procesu a péče o profesionální zvládání nároků poradenské činnosti nejen formou supervize. 

Rozsah: 22 hodin
Místo konání: Praha
Termín konání: 20.-22.10.2021
Cena školení: cena bude rozpočítána podle počtu přihlášených účastníků