Skip to main content

Projekt "Spotřebitelské poradenství" pokračuje i v roce 2024

Projekt bude realizován i v roce 2024 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Exekuce a trvalý pobyt v nájmu a podnájmu, mýty a fakta

Nájem bytu či domu patří v oblasti bydlení dlouhodobě k nejčastěji dotazovaným tématům. Zatímco v ostatních tématech spojených s bydlením občanské poradny čtvrtletně vyřizují vyšší desítky dotazů, v nájmech jsou to vyšší stovky. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku to bylo 789 dotazů a v předchozích ještě více. Nad sto dotazů za kvartál se dostávají už pouze sousedské vztahy. Různé problémy s nimi spojené mělo ve třetím čtvrtletí 163 klientů občanských poraden.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AOP: Končí projekt „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení,“ podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj

Díky školením a supervizi v rámci projektu byla zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům při řešení problémů v oblasti bydlení. Projekt, který podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, měl velmi kladné ohlasy a poradci by uvítali jeho další pokračování.

Pokračovat ve čtení