Skip to main content

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2023

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají, díky čemuž získají přehled o možnostech řešení své stávající situace- rady a informace při řešení složitých životních situací, orientování se v každodenní záplavě informací, usnadnění komunikace s úřady, institucemi, řešení finanční problematiky apod.

Ze zpětných vazeb občanských poraden rovněž vychází, že senioři často potřebují rady zejména z hlediska občanského, rodinného, bytového, majetkového práva, dědictví a dále při řešení vztahů mezi nájemci a majiteli bytů. Právě těmto poznatkům z praxe je projekt přizpůsoben, aby co nejlépe dokázal uspokojit "zakázku" seniorů.

 Hlavní cíle projektu:

Formou poradenství a právní pomoci poskytnout seniorům aktivní podporu v oblasti ochrany jejich lidských práv. Senioři mají malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci druhých schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství v zapojených poradnách, které bude doplněné o osobní poradenství v regionech při zvlášť závažných nepříznivých situacích.

Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací mezi seniory pomocí databáze nejčastějších dotazů a odpovědí v dané oblasti. Databáze bude obsahovat tyto body: kdy a jak do starobního důchodu, co je zapotřebí, žádosti o důchod, invalidní důchody, valorizace důchodů, srážky z insolvence či exekuce, vdovské a vdovecké důchody, zaměstnávání seniorů, informace o výpočtu důchodů apod. Abychom naplnili uvedené cíle, vytýčili jsme si za si úkol podpořit minimálně 5 000 osob z cílové skupiny seniorů.

Zaměření projektu vychází také ze statistických údajů poskytovaných členskými poradnami skrze statistický nástroj eQuip, ze kterého vyplývá, že 63% klientů občanských poraden jsou právě senioři. Nejvíce dotazů řešili senioři v oblasti: Občanské soudní řízení a jeho alternativy, Problematika zadlužování občanů a Občanskoprávní vztahy.

Databáze v oblasti dávek důchodového pojištění ke stažení ZDE

 

V tomto projektu jsou v roce 2023 zapojeny poradny:

 

mpsv logo

 Projekt  realizuje Asociace občanských poraden za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2022

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají, díky čemuž získají přehled o možnostech řešení své stávající situace- rady a informace při řešení složitých životních situací, orientování se v každodenní záplavě informací, usnadnění komunikace s úřady, institucemi, řešení finanční problematiky apod.

Ze zpětných vazeb občanských poraden rovněž vychází, že senioři  často potřebují rady zejména z hlediska občanského, rodinného, bytového, majetkového práva, dědictví a dále při řešení vztahů mezi nájemci a majiteli bytů. Právě těmto poznatkům z praxe je  projekt přizpůsoben, aby co nejlépe dokázal uspokojit "zakázku" seniorů.

 

Hlavní cíle projektu:

Formou poradenství a právní pomoci poskytnout seniorům aktivní podporu v oblasti ochrany jejich lidských práv. Senioři mají malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci druhých schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství v zapojených poradnách, které bude doplněné o osobní poradenství v regionech při zvlášť závažných nepříznivých situacích.

Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací mezi seniory pomocí databáze nejčastějších dotazů a odpovědí v oblasti v oblasti sociálních dávek na bydlení seniorů, nadměrných nákladů za bydlení seniorů a možné ohrožení seniorů bytovou nouzí. Databáze bude sledovat zejména rovinu aktivního poradenství formou Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv.

Abychom naplnili uvedené cíle, vytýčili jsme si za si úkol podpořit minimálně 5 000 osob z cílové skupiny seniorů.

Zaměření projektu vychází také ze statistických údajů poskytovaných členskými poradnami skrze statistický nástroj eQuip, ze kterého vyplývá, že 62% klientů občanských poraden jsou právě senioři. Nejvíce dotazů řešili senioři v oblasti: Občanské soudní řízení a jeho alternativy, Problematika zadlužování občanů a Občanskoprávní vztahy.

 

V tomto projektu jsou v roce 2022 zapojeny poradny:

 

Leták ke stažení ZDE

Databáze "Vybrané sociální dávky pro seniory" ke stažení ZDE

mpsv logo

 Projekt  realizuje Asociace občanských poraden za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv v roce 2021

Seniorům se pomocí klíčových aktivit projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se nejčastěji setkávají, díky čemuž získají přehled o možnostech řešení své stávající situace- rady a informace při řešení složitých životních situací, orientování se v každodenní záplavě informací, usnadnění komunikace s úřady, institucemi, řešení finanční problematiky apod.

Pokračovat ve čtení

Poradenství a podpora seniorů

Senioři mají např. relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na často nepřiměřeně velké byty a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí.

Pokračovat ve čtení

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností na rok 2018

Senioři mají např. relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na často nepřiměřeně velké byty a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí.

Pokračovat ve čtení

Občanské vzdělávání

Projekt Občanské vzdělávání je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhá od 1. ledna 2016. Cílem projektu je poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a dvou kontaktních míst, která vznikla díky tomuto projektu.

Pokračovat ve čtení