Skip to main content

Oblasti sociálního poradenství

Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění

Občanští poradci a poradkyně Vám sdělí, v jaké šíři a výši máte nárok na státní sociální dávky, a to ať jste na rodičovské dovolené, důchodcem/důchodkyní, studentem/studentkou, se zdravotním postižením, bez práce nebo v nízkopříjmové skupině.

Sociální služby

Poradíme Vám, kam se obrátit, když se chcete zbavit závislosti, obstarat si sociální bydlení nebo zaopatřovací péči.

Sociální pojištění

Vysvětlíme Vám Vaše práva a povinnosti vyplývající z vašeho zdravotního a sociálního pojištění. Poradíme Vám, jak získat informace, které rozptýlí Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném.

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost

Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.

Bydlení

Seznámíme Vás s Vašimi závazky a právy, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu, právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, převodu nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemene.

Rodina a mezilidské vztahy

Obraťte se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodičovská a manželská práva, řešíte rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounskou péči nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v případě domácího násilí.

Občanskoprávní vztahy

Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví a smluv.

Daně a poplatky

Poskytneme Vám základní informace z oblasti daní.

Zdravotní a sociální pojištění

Poskytneme Vám informace o podmínkách účasti na sociálním a zdravotním pojištění.

Školství a vzdělávání

Získáte od nás informace o systému školství v České republice – jak vybrat vhodné vzdělávací zařízení, ale i jaká jsou Vaše práva a povinnosti rodiče, jehož dítě chodí do školy či studuje.

Problematika zadlužování občanů

Vysvětlíme Vám jaká práva a povinnosti máte, ať jste dlužník (někomu dlužíte) či věřitel (někdo dluží Vám). Přijďte se poradit dřív než Vám dluhy vzniknou. Upozorníme Vás na rizika spojená se zadlužením.

Ochrana spotřebitele

Spotřebitelskou oblast známe velmi dobře – sdělíme Vám jak uplatnit reklamace výrobků a služeb a seznámíme Vás s Vašimi povinnostmi.

Právní systém ČR

Informujeme Vás o právním systému v ČR.

Právní systém EU

Nejsme specialisté na právní systém EU, ale pomůžeme Vám zorientovat se v právním systému EU, informujeme Vás o volném pohybu osob v rámci EU a spotřebitelských právech.

Občanské soudní řízení a jeho alternativy

Vysvětlíme Vám systém soudů a sdělíme nutné informace v případě exekucí.

Veřejná správa

Poskytneme Vám informace o právech a povinnostech účastníků správního řízení a jeho průběhu. Seznámíme Vás s oblastmi veřejné správy.

Trestní právo

Sdělíme vám informace o možném průběhu trestního řízení, jeho účastnících včetně jejich práv a povinností.

Ochrana základních práv a svobod

V občanských poradnách se dozvíte, jak se bránit diskriminace a jak jednat tak, abyste se diskriminace nedopouštěli. Podáme Vám informace o lidských právech a za jakých podmínek se můžete obrátit na ústavní soud.