Skip to main content

Monitoring problematiky bydlení ve vztahu k seniorům

Tato analýza: Monitoring problematiky bydlení ve vztahu k seniorům vznikla v rámci projektu podpořeného MMR. Mapuje nejčastější problémy seniorů ve vztahu k problematice bydlení. Nejvíc dotazů, které poradny na základě kasuistik v uplynulém období v oblastí bydlení řešily, se týkalo vztahů pronajímatele a nájemce na základě nájemní smlouvy. Jednalo se především o případy změny majitele a následné výpovědi z bytu z důvodu rekonstrukce, popřípadě z důvodu předání bytu rodině majitele. Klienty občanských poraden byli v tomto případě především senioři, kteří v uvedeném bytě bydleli řadu let a po změně majitele měli obavy z vypovězení nájemní smlouvy ze strany majitele, popřípadě již výpověď obdrželi a nevěděli, jak v dané situaci dále postupovat. S tím pak souvisely spory s majitelem. Dotazy se taky týkaly zajištění náhradního ubytování v případě výpovědi z bytu. Na poradny se obraceli především nájemníci, vlastníci bytu se na poradny ohledně výpovědi nájemníka z bytu obrátili pouze výjimečně.

Monitoring ke stažení zde:
Monitoring problematiky bydlení ve vztahu k seniorům