Skip to main content

Tisková zpráva AOP: Končí projekt „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení,“ podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj

Díky školením a supervizi v rámci projektu byla zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům při řešení problémů v oblasti bydlení. Projekt, který podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, měl velmi kladné ohlasy a poradci by uvítali jeho další pokračování.

Občanští poradci dostávali během roku 2023 kontinuální právní podporu a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství, což jim pomáhalo při řešení komplikovanějších případů klientů. Důležitým přínosem bylo vytvoření databáze s přehledem častých dotazů, která přispěla ke zlepšení orientace poradců občanských poraden v problematice celé řady otázek, souvisejících s bydlením. Po celou dobu projektu byl všem poradcům k dispozici právník, který jim pomáhal s řešením rozsáhlejších a komplikovanějších případů a poskytoval metodickou podporu.

Supervize byla zaměřena na rozvoj profesionality pracovníků a zvyšování kvality poskytovaní poradenství. Obsahem supervize byly práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, postupy při kontrole vyúčtování nákladů nájemcem,  aktuální postup při podávání žádostí o příspěvek na bydlení, ověření správnosti postupu a odbornosti při práci s klientem a podmínky převodu nemovitostí.

Pro poradce v občanských poradnách v průběhu projektu proběhla dvě školení. První z nich se zaměřilo na společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD). Řešeny zde byly otázky jako  usnášeníschopnost členů, práva a povinnosti předsedy, jeho odvolání, kam se obrátit se stížností, zánik nájemního vztahu, rušení trvalého pobytu, práva člena BD nebo SVJ a jak je lze uplatnit, společná televizní anténa, řešení sporů, finančních nesrovnalostí,  služby v BD, SVJ, nájemní/podnájemní bydlení atd.

Tématem druhého školení byly vybrané oblasti v rámci problematiky bydlení: Jaká jsou práva a povinnosti nájemců, jaká pronajímatelů, vlastníků, časté problémy, které se v praxi vyskytují a jak je řešit, např. kontrola vyúčtování ze strany nájemce, vymáhání práv nájemce, údržba bytu, podnájem, nájemní smlouvy, vznik a zánik nájmu, bydlení bez nájemní smlouvy, co hradí nájemce a co pronajímatel, nájem nebytových prostor, nájem nezkolaudovaného prostor, nevyúčtovávání služeb pronajímatelem, náhrada škody vyžadovaná pronajímatelem, jak se chovat před uzavřením smlouvy a podobně. Pro účely projektu byl vytvořen informační leták, který byl rozeslán do členských poraden, které zajistily jejich distribuci mezi své klienty.

Problematika bydlení představuje cca 8% všech dotazů v občanských poradnách. V roce 2023 bylo v rámci problematiky bydlení zodpovězeno za 1.-3. čtvrtletí 4420 dotazů. Dotazy v oblasti bydlení jsou evidovány v devíti samostatných oblastech. Nejvíce konzultací s klienty v roce 2023 se týkalo nájmu bytu či domu (2504 dotazů). Mezi další často zastoupené téma patřily sousedské vztahy (391 dotazů) nebo problematika SVJ (234 dotazů).

Praha, 15.12. 2023

Kontakt:
Hynek Kalvoda
tel. 777 257 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Tisková zpráva je vydána v rámci projektu „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení“ financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

 

mpmr                                                        logo