Skip to main content

Tisková zpráva AOP: Exekuce a trvalý pobyt v nájmu a podnájmu, mýty a fakta

Nájem bytu či domu patří v oblasti bydlení dlouhodobě k nejčastěji dotazovaným tématům. Zatímco v ostatních tématech spojených s bydlením občanské poradny čtvrtletně vyřizují vyšší desítky dotazů, v nájmech jsou to vyšší stovky. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku to bylo 789 dotazů a v předchozích ještě více. Nad sto dotazů za kvartál se dostávají už pouze sousedské vztahy. Různé problémy s nimi spojené mělo ve třetím čtvrtletí 163 klientů občanských poraden.

Mezi nejčastější dotazy spojené s nájmem bytu patří podle Hynka Kalvody, předsedy výboru Asociace občanských poraden, problematika trvalého pobytu a s tím spojeného rizika exekucí. Podle zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel. Každý může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Může jím být tedy například i chata.

„Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají ve vztahu k vlastníkovi objektu žádná práva ani povinnosti, jelikož se jedná pouze o evidenční údaj,“ říká Kalvoda a doplňuje: „Ne každý vlastník s přihlášením k trvalému pobytu souhlasí. Pronajímatelé se totiž obávají, že budou vystavení nepříznivým důsledkům exekučního řízení, pokud povolí nájemního zřídit si v pronajímaném objektu trvalý pobyt.“ Jak ale Kalvoda upozorňuje, vlastník o nemovitost přijít nemůže: „Zákon o evidenci obyvatel výslovně stanoví, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti.“

Problémy ale nastat mohou. Exekutor se může rozhodnout přistoupit k mobiliární exekuci poté, co dojde k závěru, že se v objektu nacházejí movité věci dlužníka, který má v objektu hlášený trvalý pobyt. Pokud jsou tímto postupem dotčeny i věci, jejichž vlastníkem je třetí osoba, typicky právě pronajímatel, musí se následně bránit vylučovací žalobou. V případě, že by exekutor provedl soupis movitých věcí a následně se prokázalo, že se povinný v objektu fakticky vůbec nezdržoval, byl by ale takový soupis proveden v rozporu se zákonem.

Podstatné je, že pro exekutora ve skutečnosti není rozhodující skutečnost, kde má dlužník místo trvalého pobytu, ale to, kde se skutečně nachází jeho majetek. Soupis může provést kdekoli, pokud se domnívá, že tam dlužník bydlí a má tam svůj majetek. Ochranou před exekucí tak pro dlužníky není, pokud v místě bydliště nemají trvalý pobyt nebo ho mají v sídle ohlašovny.

„Co se týče vlastníků, nejlepší obranou proti zásahu exekutora je nemít ve svém objektu nebo v objektu, ke kterému má osoba užívací právo, žádné cizí osoby, proti kterým by mohlo být vedeno exekuční řízení. Pokud jsou takové osoby v objektu hlášeny, je nejvhodnější podat na místně příslušné ohlašovně návrh na zrušení trvalého pobytu,“ uzavírá Kalvoda.

Praha, 19.12. 2023

Kontakt:
Hynek Kalvoda
tel. 777 257 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tisková zpráva je vydána v rámci projektu „Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení“ financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

 

mpmr

                                                         

                                                  logo