Skip to main content

Spotřebitelské poradenství 2024

Tento projekt bude realizován i v roce 2024 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd. Poradenství je poskytováno zkušenými a proškolenými poradci z občanských poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden (AOP). Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR (rozvíjet činnost NNO, zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobu, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy).

V roce 2024 bude do projektu zapojeno 21 občanských poraden, které budou poskytovat poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv. Každá poradna zapojená do projektu rovněž zorganizuje za dobu trvání projektu jeden seminář pro občany, seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele k tématu nejčastějších spotřebitelských rizik. To povede ke zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Předpokládaný počet zodpovězených dotazů v rámci spotřebitelského poradenství za 12 měsíční trvání projektu je 2000.

Do projektu jsou v roce 2024 zapojeny tyto poradny:

 • Občanská poradna Brno
 • Občanská poradna Děčín- Občanská poradna Děčín při Charitním sdružení Děčín
 • Občanská poradna Havířov- Občanská poradna Havířov při Slezské diakonii
 • Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod
 • Občanská poradna Hradec Králové- Občanské poradenské středisko Hradec Králové
 • Občanská poradna Jičín- Soropo Jičín
 • Občanská poradna Jihlava 
 • Občanská poradna Moravské Budějovice
 • Občanská poradna Náchod- Občanské poradenské středisko - pobočka Náchod
 • Občanská poradna Nové Město na Moravě- Portimo 
 • Občanská poradna Nymburk- Respondeo
 • Občanská poradna Opava- Charita Opava 
 • Občanská poradna Ostrava- Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 •  Občanská poradna Praha 1
 • Občanská poradna Praha 2- Společnou cestou
 • Občanská poradna Praha 3- REMEDIUM
 • Občanská poradna Rokycany- Poradny pro občany v nesnázích Rokycany 
 • Občanská poradna Rumburk- Oblastní charita Rumburk 
 • Občanská poradna Třebíč 
 • Občanská poradna Vsetín- VKCI 
 • Občanská poradna Žďár nad Sázavou 

 

mpo logo

Projekt  „Spotřebitelské poradenství“  je spolufinancován v rámci dotačního programu Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb široké spotřebitelské veřejnosti s důrazem na seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti poradenství (s výjimkou dluhové problematiky)  Ministerstvem Průmyslu a Obchodu ČR.